05.04.2011r. Sprawdzian szóstoklasisty


5 kwietna 2011r. w Szkole Podstawowej w Czapiewicach uczniowie klasy szóstej przystąpili do pierwszego ważnego sprawdzianu wiedzy w swoim życiu. Zdenerwowani weszli o godzinie 9.00 do sali i zajęli miejsca. Sprawdzian składał się z pytań zamkniętych i otwartych. Uczniowie pisali test w dwóch salach, ponieważ jeden z nich miał wydłużony czas pracy. Wszyscy maksymalnie wykorzystali go. Po sprawdzianie „na gorąco” szóstoklasiści dzielili się wrażeniami oraz porównywali odpowiedzi jakich udzielili na sprawdzianie. Z niecierpliwością wszyscy czekają na wyniki.

tekst - Katarzyna Olszewska