01.06.2012r.

Dzień Dziecka - Dzień Sportu


Dnia 01.06.2012r. w Szkole Podstawowej w Czapiewicach odbył się Dzień Dziecka. Zamiast tradycyjnych zajęć lekcyjnych w szkole odbyły się liczne konkursy i atrakcje. Odpowiedzialnymi za przygotowanie byli: pani Katarzyna Olszewska i pan Paweł Ossowski, natomiast za przebieg i realizację wszyscy wychowawcy klas (R.Stoltmann, M.Rudnik, J.Dobbek-Kordowska). Dzieci (z klas IV-VI i „0”-III) rywalizowały ze sobą m.in. w rzutach piłką do kosza, woreczkiem do celu, piłeczką palantową na odległość. Wszystkie konkurencje były emocjonujące, jednak najbardziej dopingowanymi były wyścigi: przez tor przeszkód, we workach oraz wyścigi z balonami napełnionymi wodą na łyżkach. Zabawą, która okazała się równie atrakcyjna dla dzieci było poszukiwanie skarbu na terenie szkoły oraz boisku. Uczniowie szukali ukrytych, tajemniczych i zaszyfrowanych wskazówek, które prowadziły do skarbu. Każdy oddział klasowy otrzymał inne wskazówki, adekwatne do wieku. W trakcie przerw dzieci otrzymywały słodycze i napoje, a o godzinie 11.00 w czasie dużej przerwy zjadły posiłek. Oprócz konkurencji sportowych uczniowie przygotowali, a następnie wspólnie obejrzeli plakaty promujące zdrowy styl życia pod hasłem „Nasz kolorowy trzeźwy świat”. Prace dotyczyły negatywnego wpływu używek na zdrowie człowieka. Około godziny 12.30 odbyło się podsumowanie wyników i rozdanie nagród. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę. Fundusze na zakup nagród, słodyczy i napojów dla wszystkich dzieci pochodziły ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brusach. Na zakończenie tego wyjątkowego dnia pani dyrektor Małgorzata Westfal wręczyła karty rowerowe uczniom klasy czwartej, na które z wielką niecierpliwością czekali. Do egzaminu zarówno pisemnego, jak i praktycznego na kartę rowerową uczniów przygotował pan Marek Warnke. Został także rozstrzygnięty szkolny konkurs o tytuł „Mistrza Ortografii” zorganizowany i przeprowadzony przez panią Katarzynę Olszewską. W tym roku „Mistrzem Ortografii” została Klaudia Rudnik (klasa VI), drugie miejsce zajęła Natalia Rudnik (klasa VI), a trzecie Karolina Czapiewska i Natalia Jankowska (obie z klasy IV). Dzieciaki pełne wrażeń, z uśmiechami na twarzach wróciły tego dnia do domów.

tekst - Katarzyna Olszewska