22.03.2013r.

Podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego " Droga Krzyżowa Pana Jezusa"


22 marca 2013 r. o odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego Droga Krzyżowa Pana Jezusa" W konkursie wzięli udział uczniowie kl. 0 – I. Celem konkursu było kształtowanie i rozwijanie u uczniów uzdolnień plastycznych, rozwijanie aktywności artystycznej związanej z przeżywaniem Wielkiego Postu oraz motywowanie do uczestnictwa w nabożeń- stwie Drogi Krzyżowej.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrodę pocieszenia, a zwycięzcy dyplomy i drobne upominki.

Spośród 14 prac wyróżniono 4:

I miejsce – Dominika Leszczyńska

II miejsce – Andżelika Skiba

III miejsce – Michał Kołatka

Wyróżnienie- Karol Łosiński

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!

tekst - Małgorzata Westfal