17.05.2013r.

Szkolny Konkurs Ortograficzny


Dnia 17.05.2013r. w Szkole Podstawowej w Czapiewicach odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii. W konkursie zorganizowanym przez polonistkę Katarzynę Olszewską wzięli udział uczniowie klas IV –VI. Uczestnicy zmagali się z dyktandem dotyczącym wiosennych spacerów. W tym roku Szkolnym Mistrzem Ortografii została Natalia Jankowska – uczennica klasy V. Wszyscy uczniowie otrzymali drobne upominki, a najlepsi nagrody książkowe.

tekst - Katarzyna Olszewska