29.05.2013r.

Dzień Dziecka i Sportu


Dnia 29.05.2013r. w Szkole Podstawowej w Czapiewicach odbył się Dzień Dziecka. Zamiast tradycyjnych zajęć lekcyjnych w szkole odbyły się liczne konkursy i atrakcje. Odpowiedzialnymi za przygotowanie były panie: Katarzyna Olszewska i Joanna Cupa, natomiast za przebieg i realizację wszyscy wychowawcy klas (R.Stoltmann, M.Mankiewicz, P.Ossowski). Dzieci (z klas IV-VI i „O”-III) rywalizowały ze sobą m.in. w rzucie woreczkiem do celu, skakaniu przez skakanki na czas, w biegu parami ze związanymi nogami. Wszystkie konkurencje były emocjonujące, jednak najbardziej dopingowanymi były wyścigi: przez tor przeszkód oraz rzuty balonami napełnionymi wodą. Zabawą, która okazała się równie atrakcyjna dla dzieci było poszukiwanie skarbu na terenie szkoły oraz boisku. Uczniowie szukali ukrytych, tajemniczych i zaszyfrowanych wskazówek, które prowadziły do skarbu. Każdy oddział klasowy otrzymał inne wskazówki, adekwatne do wieku. W trakcie przerw dzieci otrzymywały słodycze i napoje, a o godzinie 11.00 w czasie dużej przerwy zjadły posiłek. Oprócz konkurencji sportowych uczniowie przygotowali, a następnie wspólnie obejrzeli plakaty oraz przedstawienia promujące zdrowy styl życia pod hasłem „Nasz kolorowy trzeźwy świat”. Prace dotyczyły negatywnego wpływu używek na zdrowie człowieka. Około godziny 12.30 odbyło się podsumowanie wyników i rozdanie nagród. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę. Fundusze na zakup nagród, słodyczy i napojów dla wszystkich dzieci pochodziły ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brusach oraz z Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Czapiewicach. Na zakończenie tego wyjątkowego dnia pani dyrektor Małgorzata Westfal wręczyła karty rowerowe uczennicom klasy czwartej, na które z wielką niecierpliwością czekały. Do egzaminu zarówno pisemnego, jak i praktycznego na kartę rowerową uczniów przygotował pan Marek Warnke. Dzieciaki pełne wrażeń, z uśmiechami na twarzach wróciły tego dnia do domów.

tekst - Katarzyna Olszewska