28.06.2013r.

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013
i pożegnanie absolwentów


28 czerwca 2013r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013 oraz pożegnanie absolwentów. Na uroczystość przygotowaną przez wychowawczynię panią Joannę Cupa oraz uczniów klasy VI przybyli zaproszeni goście m.in. pani Beata Zblewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brusach, Sołtys wsi Czapiewice – pan Marian Janikowski, nauczyciele i rodzice oraz pozostali uczniowie. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie przemówieniem pani Dyrektor Małgorzaty Westfal, która podsumowu- jąc mijający rok szkolny stwierdził, że był to rok bardzo udany. Uczniowie uzyskali wysokie oceny na koniec roku szkolnego, osiągali wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach, uczniowie szóstej klasy z ogromnym sukcesem zdali sprawdzian po szkole podstawowej uzyskując najlepszy średni wynik w gminie. Po przemówieniu pani dyrektor uczniowie klas I - V otrzymali świadectwa, a najlepsi dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Szkoły. Nie zabrakło również podziękowań pani Dyrektor dla najaktywniej pomagającym szkole rodzicom. W trakcie trwania uroczystości klasa VI złożyła uroczyste przyrzeczenie po czym otrzymała świadectwa i dyplomy ukończenia szkoły podstawowej oraz nagrody m. in. za najlepszy wynik uzyskany na sprawdzianie po szóstej klasie, którą w imieniu pana Burmistrza wręczyła dwóm uczniom pani Beata Zblewska. Później rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez klasę szóstą. Następnie klasa V pożegnała absolwentów zabawnym przedstawieniem w trakcie którego wręczyli im upominki „Czapki 2013” na wzór tradycyjnych Oskarów. Na koniec wszyscy obejrzeli prezentację przygotowaną przez wychowawcę p. Joannę Cupa. Uroczystość zakończyła się poczęstun- kiem przygotowanym przez rodziców uczniów klasy VI.

Kolejny rok szkolny już za nami. Minął szybko, a upragnione wakacje właśnie się rozpoczęły. Uczniowie klas „O” - V niebawem wrócą do szkolnych ławek naszej szkoły, ale świeżo upieczonych absolwentów czeka wiele zmian. Dla Nich czasy podstawówki odchodzą do historii. Życzymy aby wiodło im się jak najlepiej w nowej szkole i dalszym życiu.

Wszystkim życzymy udanych, bezpiecznych i słonecznych wakacji…

tekst - Joanna Cupa