02.06.2014r.

Dzień Dziecka i Sportu 


2 czerwca w naszej szkole odbył się Dzień Dziecka i Sportu. Tego dnia zamiast lekcji były liczne konkursy. Największym zainteresowaniem cieszył się tor przeszkód i szukanie skarbu. Dodatkowym zadaniem było przygotowanie przez młodsze dzieci plakatów, a przez starsze scenki na temat złego wpływu alkoholu, papierosów i narkotyków na zdrowie człowieka. W przerwach dzieci otrzymały lody, słodycze i ciepły posiłek. Na zakończenie pani dyrektor Małgorzata Westfal wręczyła uczniom klasy IV karty rowerowe oraz odbyło się podsumowanie rywalizacji i rozdanie nagród. Każdy uczeń dostał nagrodę. Fundusze na zakup nagród, słodyczy i napojów dla wszystkich dzieci pochodziły ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brusach, a lody i ciepły posiłek zasponsorowała Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Czapiewicach. Odpowiedzialnymi za przygotowanie byli Elżbieta Lemańczyk i Paweł Ossowski.

tekst - Elżbieta Lemańczyk