01.09.2014r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 


Dnia pierwszego września w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015. Na początku pani dyrektor Małgorzata Westfal powitała wszystkich zgromadzonych, a szczególnie dzieci rozpoczynające naukę, ich rodziców oraz przedstawicieli władz samorządowych. Wszystkim życzyła owocnego roku pracy oraz zachowania wysokiego poziomu pogody ducha i siły do pokonywania wszelkich trudności. Następnie dzieci wystąpiły w krótkim programie artystycznym. Po części artystycznej uczniowie rozeszli sie do klas by spotkać się z wychowawcą. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem, w którym wzięli udział nauczyciele, rodzice oraz zaproszemi goście m. in. Przewodnicząca Rady Miejskiej - pani Beata Zblewska oraz sołtys Czapiewic - pan Marian Janikowski.

tekst - Elżbieta Lemańczyk