19.03.2015r.

Konkurs plastyczny - Droga Krzyżowa Pana Jezusa


Jak co roku w okresie Wielkiego Postu uczniowie klasy I brali udział w konkursie plastycznym - Droga Krzyżowa Pana Jezusa. Wykonując prace mali artyści pogłębiali wiedzę na temat Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Celem konkursu było również motywowanie do uczestnictwa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, przekazywanie wartości chrześcijańskich oraz kształtowanie postawy szacunku wobec krzyża.
19 marca 2015r. rozstrzygnięto konkurs. Pierwsze miejsce zajęła Anna Weltrowska, II – Agata Szyngwelska, a III – Franciszek Czapiewski. Ponadto przyznano 1 wyróżnienie – dla Julii Jankowskiej.
Jednak nie wyniki były najważniejsze. Konkurs plastyczny był świadectwem, że dzieci przeżyły Drogę Krzyżową i stała się ona przeżyciem duchowym dla lepszego odczuwania Wielkiego Postu.

tekst - Małgorzata Westfal