26.06.2015r.

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015
i pożegnanie absolwentów


26 czerwca 2015r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 oraz pożegnanie absolwentów. Na uroczystość przygotowaną przez wychowawczynię panią Joannę Cupa oraz uczniów klasy VI przybyli zaproszeni goście m.in. pani Beata Zblewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brusach, Sołtys wsi Czapiewice – pan Marian Janikowski, nauczyciele i rodzice oraz pozostali uczniowie. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie przemówieniem pani Dyrektor Małgorzaty Westfal, która podsumowu- jąc mijający rok szkolny stwierdził, że był to rok bardzo udany m. in. ze względu na bardzo wysoki wynik jaki uzyskali nasi absolwenci na sprawdzianie kończącym szkołę podstawową. Po przemówieniu pani dyrektor uczniowie klas I - V otrzymali świadectwa, a najlepsi dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Szkoły. Dodatkowo zostały wręczone dwa wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników w Międzynarodowym konkursie Kangur 2015, dwa dyplomy za 100% frekwencję oraz wyróżniono trzech najwięcej czytających uczniów w szkole. Nie zabrakło również podziękowań pani Dyrektor dla najaktywniej pomagającym szkole rodzicom. W trakcie trwania uroczystości klasa VI złożyła uroczyste przyrzeczenie, po czym otrzymała świadectwa i dyplomy ukończenia szkoły podstawowej oraz nagrody m. in. za najlepszy wynik uzyskany na sprawdzianie po szóstej klasie, którą w imieniu pana Burmistrza wręczyła pani Beata Zblewska. Później rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez klasę szóstą. Następnie klasa V pożegnała absolwentów upominkami oraz zabawnym przedstawieniem obrazującym nadchodzącą przyszłość w nowej szkole, w które zostały włączone niczego nieświadome absolwentki. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców uczniów klasy szóstej.
Kolejny rok szkolny już za nami. Minął szybko, a upragnione wakacje właśnie się rozpoczęły. Uczniowie klas „O” - V niebawem wrócą do szkolnych ławek naszej szkoły, ale świeżo upieczonych absolwentów czeka wiele zmian. Dla Nich czasy podstawówki odchodzą do historii. Życzymy aby wiodło się Wam jak najlepiej w nowej szkole i dalszym życiu. Wszystkim życzymy udanych, bezpiecznych i słonecz- nych wakacji, a przyszłym absolwentom równie wysokich wyników na sprawdzianie szóstoklasisty.

tekst - Joanna Cupa