11.12.2015r.

Międzyszkolny Mikołajkowy Konkurs Ortograficzny


Nasza szkoła i w tym roku przystąpiła do Między- szkolnego Mikołajkowego Konkursu Ortograficznego, organizowanego przez Szkołę Podstawową w Zalesiu. Konkurs przebiegał dwuetapowo. Do etapu szkolnego przystąpili wszyscy uczniowie klas IV-VI, którzy napisali tekst dyktanda, sprawdzającego znajomość różnych reguł ortograficznych oraz wyrazów, które stanowią od nich wyjątki. Każda klasa pisała inne dyktando, dostosowane do treści programowych z zakresu ortografii w danej klasie.
Uczniowie, którzy popełnili najmniejszą ilość błędów, zakwalifikowali się do etapu międzyszkolnego. W naszej placówce były to trzy uczennice:
• Kinga Pick – klasa VI,
• Kornelia Weltrowska – klasa V,
• Dominika Leszczyńska – klasa IV.
W piątek, 11 grudnia uczennice ponownie wykazywały się swoją znajomością polskiej ortografii, tym razem miały uzupełnić tekst z lukami.
Jednej z naszych podopiecznych, Kindze Pick, udało się zdobyć III miejsce.
Serdecznie gratulujemy!

tekst - Justyna Bonin