23.05.2016r.

Wycieczka do Kokoszki


W dniu 23.05.2016 roku dzieci z klas II i III, za zajęcie III miejsca w konkursie „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę„ wybrały się na wycieczkę do Kokoszki – leśniczówki leżącej na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo i Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Uczniowie mieli okazję zwiedzić ścieżkę ornitologiczno – przyrodniczą położoną przy Jeziorze Karsińskim. Wzdłuż tej trasy znajdują się tablice które opisują kolejne typy siedlisk tj. bagno, pas szuwarów, jezioro pole, las . Każda tablica opisywała gatunki ptaków charakterystyczne dla danego miejsca. Po terenie oprowadzała nas pani przewodnik. Znawczyni przyrody przekazała nam mnóstwo ciekawych informacji. Mogliśmy również podziwiać eksponaty zgromadzone w leśniczówce min. Ogromnego orła, borsuka i młodego dzika. Organizatorzy wycieczki przygotowali również dla nas ognisko oraz gry i zabawy edukacyjne. Dzięki tej wycieczce zdobyliśmy wiele interesujących informacji o lesie i zwyczajach jego mieszkańców.

tekst - Marzena Mankiewicz