22.06.2016r.

Projekt „Liga polonistyczna” – czas podsumowań


Od lutego do maja 2016 roku starsi podopieczni SP Czapiewice, czyli uczniowie z klas IV-VI, mieli możliwość wzięcia udziału w szkolnym projekcie „Liga polonistyczna”. Miała ona na celu utrwalenie kompetencji zdobytych podczas lekcji języka polskiego. Raz w tygodniu uczniowie otrzymywali zestawy zadań z zakresu: gramatyki, ortografii, interpunkcji, znajomości terminów literackich oraz tworzenia form wypowiedzi. Chętni zbierali punkty w rozgrywkach indywidualnych i walczyli o tytuł „Polonisty klasy”, ale też sumowaliśmy punkty uczniów w obrębie klasy i wprowadziliśmy elementy rywalizacji międzyklasowej.

Na koniec podsumowaliśmy wszystkie wyniki i wyłoniliśmy zwycięzców spośród zwycięzców klas.

Oto wyniki:

I miejsce – Kornelia Weltrowska (klasa V, 148,5 p.)
II miejsce – Karol Łosiński (klasa IV – 98 p.)
III miejsce – Kinga Pick (klasa VI – 87 p.)

W rozgrywkach międzyklasowych również zwyciężyła klasa V, drugie miejsce przypadło klasie IV, natomiast klasa VI zdobyła miejsce trzecie.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

Serdecznie gratulujemy naszym małym polonistom systematyczności w rozwiązywaniu zdań, zacięcia i wytrwałości!

tekst - Justyna Bonin