24.06.2016r.

Rok szkolny 2015/2016 już za nami


W piątek, 24 czerwca odbyła się w naszej szkole uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016 oraz pożegnanie absolwentów. Rozpoczęliśmy, jak co roku, Mszą Świętą w kościele parafialnym w Brusach. Następnie zebraliśmy się wszyscy w naszej wiejskiej świetlicy w Czapiewicach, by wręczyć świadectwa ukończenia klasy, na które w pocie czoła pracowaliśmy przez cały rok szkolny. Zaproszeni goście i tym razem przybyli w wyznaczonym terminie i uświetnili nasze małe szkolne święto. Byli to: dyrektor GZO, p. Jacek Bruski, państwo Beata i Jacek Zblewscy, sołtys Czapiewic – p. Marian Janikowski oraz rodzice naszych uczniów.

Najpierw wysłuchaliśmy przemówienia naszej pani dyrektor, Małgorzaty Westfal, która pożegnała wszystkich swoich podopiecznych – zarówno uczniów, jak i grono pedagogiczne oraz pracowników szkoły i życzyła udanych wakacji oraz wielu sukcesów. Później przemówienie wygłosił p. Jacek Zblewski, który wiele uwagi poświęcił naszym absolwentów. Otrzymali oni świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wynikach sprawdzianu szóstoklasisty oraz nagrody książkowe i upominki od Rady Szkoły. Wszystko to zasłużenie, dlatego że również w tym roku naszej szkole udało się uzyskać najwyższy wynik w gminie ze sprawdzianu po klasie szóstej. Następnie przeszliśmy do wręczania świadectw pozostałym członkom społeczności szkolnej. Na pierwszy ogień poszli przedszkolacy, następnie uczniowie z edukacji wczesnoszkolnej i na końcu klasy IV-V. Uczniowie, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem dostali również nagrody w postaci książek, ufundowane przez Radę szkoły. Pani dyrektor wręczyła też dyplomy za stuprocentową frekwencję, dyplom i nagrodę za wyróżnienie w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur” dla Andżeliki Skiby oraz dyplomy i pamiątkowe publikacje z baśniami dzieci dla uczestników ogólnopolskiego konkursu literackiego „I ty możesz zostać baśniopisarzem” – Dominiki Leszczyńskiej oraz Kornelii Weltrowskiej. Kolejnymi punktami programu były występy artystyczne: absolwentów naszej szkoły, którzy pożegnali się w ten sposób ze swoją placówką (opiekun – p. Joanna Cupa) oraz uczniów klas IV-V (pod opieką p. Justyny Bonin), którzy z kolei pożegnali uczniów klasy VI. Oba wystąpienia utrzymane zostały w konwencji humorystycznej przede wszystkim po to, by rozbawić widownię i rozwiać nieco nostalgiczny nastrój pożegnań.

A było ich w tym roku szkolnym niestety więcej niż zazwyczaj. Poza absolwentami żegnaliśmy panią dyrektor naszej szkoły, która przechodzi w tym roku na zasłużoną emeryturę. Dzieci przygotowały dla p. Małgosi wierszyki, a uczniowie z SU wręczyli kwiaty w dowód uznania za przywiązanie, poświęcenie, wielkie serce oraz za tak liczne zasługi w ramach działalności szkolnej.

tekst - Justyna Bonin