21.12.2016r.

Szkolne Koło Caritas


Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej w Czapiewicach przystąpiło do realizacji projektu pt. „Szkolne Koło Caritas pomaga, uczy pomagać i integruje”. Celem projektu było kształtowanie szacunku wobec każdego człowieka, podejmowanie działań wobec potrzebujących oraz integracja różnych środowisk. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się w promocje podjętych działań - wykonali plakaty planowanej zbiórki kurtek i zaproszenia na jasełka. Zebrano 43 kurtki, 27 czapek, 9 par rękawiczek, 12 szalików. Dużą radością dla wszystkich uczniów był występ w jasełkach. Wśród zaproszonych gości byli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brusach, Panie z Parafialnego Zespołu Caritas, Pani Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja”. Zaproszeni goście wspomogli zbiórkę słodyczy organizowaną przez Szkolne Koło Caritas. Słodycze zostały przekazane do Parafialnego Zespołu Caritasu w Brusach. Zwieńczeniem projektu był wyjazd do Torunia. Uczniowie byli w Centrum Eksperymentu: „Młyn Wiedzy”, w Radio Maryja, w kościele NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Projekt został dofinansowany przez Caritas Diecezji Pelplińskiej.

tekst - Beata Przytarska