23.06.2017r.

Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017


23 czerwca 2017r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 oraz pożegnanie uczniów klasy VI. Na uroczystość przybyli m.in. pani Beata Zblewska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brusach, Sołtys wsi Czapiewice – pan Marian Janikowski, była pani Dyrektor Małgorzata Westfal, panowie strażacy Janusz Rudnik i Karol Westfal, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. Na początku pani Dyrektor Renata Stoltmann podsumowała mijający rok szkolny. Był to rok bardzo udany. Dużo się w nim działo. Uczniowie ciężko pracowali i wielokrotnie osiągali ogromne sukcesy w konkursach na różnych szczeblach.
Po przemówieniu pani dyrektor uczniowie klas I - V otrzymali świadectwa, a najlepsi dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Szkoły. Następnie klasa VI złożyła uroczyste przyrzeczenie, po czym otrzymała świadectwa, dyplomy oraz pamiątkowe książki na zakończenie nauki w naszej szkole. Natomiast Kornelia Weltrowska również nagrodę za zasługi dla szkoły. W trakcie trwania uroczystości wręczono również nagrody za trwający przez cały rok szkolny konkurs czytelniczy, konkurs SKO, oraz wyróżnienie z międzynarodowego konkursu Kangur, które już po raz 3 z rzędu zdobyła Andżelika Skiba, trójka uczniów otrzymała także dyplomy i upominki za 100% frekwencję. Nie zabrakło również podziękowań pani Dyrektor dla najaktywniej pomagającym szkole rodzicom.
Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez klasę szóstą. Następnie klasa V pożegnała swoich starszych kolegów zabawnym przedstawieniem. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców uczniów klasy VI w trakcie, której można było obejrzeć zdjęcia z mijającego roku szkolnego.
Wakacje się rozpoczęły, a więc wszystkim życzymy aby były słoneczne, udane i bezpieczne…

tekst - Joanna Cupa