12.04.2018r.

Szkolny Konkurs Plastyczny „Droga Krzyżowa Pana Jezusa”


Celem konkursu plastycznego było:
- pobudzenie aktywności twórczej uczniów,
- poznanie wydarzeń związanych z męką i śmiercią Pana Jezusa jako źródło naszego zbawienia,
- zachęcanie do udziału w nabożeństwach wielkopostnych

Był adresowany do uczniów klas IV-VI i przeprowadzony w okresie Wielkiego Postu. Uczestnicy wykonywali 1 pracę plastyczną na w/w temat, dowolna techniką i na formacie A3. Wpłynęło 7 prac.
Komisja konkursowa w swojej ocenie zwracała uwagę na estetykę prac, umiejętności plastyczne i zgodność z tematyką konkursu

I miejsce Anna Weltrowska
II miejsce Olimpia Frymark
III miejsce Andżelika Skiba

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne nagrody.

tekst - Beata Przytarska