16.05.2018r.

Wyjazd do ZGK w Brusach


16 maja 2018 r. dzieci z klas "0" oraz "I" wybrali się na wycieczkę do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach. Przewodniczką po oczyszczalni ścieków Brusach była p. Joanna Pestka, która oprowadziła uczniów po terenie oczyszczalni oraz zapoznała z wszystkimi etapami oczyszczania ścieków. Uczniowie poznali również pracę w laboratorium oraz konieczność regularnego badania ścieków. Dzieci obejrzały również sterownię, w której mieszczą się komputery sterujące oczyszczalnię. Kolejnym celem wycieczki było zapoznanie dzieci z pojęciem segregacji odpadów oraz zagospodarowanie odpadów. Dzieci dowiedziały się, że prawidłowa segregacja odpadów ma bezpośredni wpływ na czystość środowiska. Dzień ten był dla dzieci niezwykłym przeżyciem. Dzięki tej wycieczce dzieci uzmysłowiły sobie jak ważny a zrazem długotrwały i skomplikowany jest proces oczyszczania ścieków.

tekst - Justyna Żywiec