04.04.2019r.

Międzyszkolna sieć współpracy TIK


W ramach międzyszkolnej sieci współpracy TIK pani Marlena Ignera dnia 28.03.2019r. przeprowadziła szkolenie pt. „Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach” dla zainteresowanych nauczycieli z 10 szkół znajdujących się w ramach międzyszkolnej sieci współpracy. Również w ramach tego przedsięwzięcia zostały przeprowadzone dwie lekcje otwarte dla nauczycieli prowadzone przez p. Magdalenę Rudnik i p. Marlenę Ignerę mające na celu pokazanie pracy na lekcjach z wykorzystaniem tablicy interaktywnej otrzymanej w ramach programu „Aktywna tablica”.

tekst - Joanna Cupa