31.05.2019r.

Dzień Dziecka i Sportu


Dnia 31.05.2019r. w naszej szkole odbył się Dzień Dziecka i sportu. Jest to impreza oczekiwana przez uczniów naszej szkoły, ponieważ dostarcza im wiele atrakcji i radosnych przeżyć. Program imprezy zawierał propozycje różnorodnych konkursów rekreacyjno-sportowych. Dzieci zostały podzielone na dwie kategorie klasy „0” – I oraz klasy II – VI w każdej po 3 drużyny. Uczniowie zmagali się w następujących konkurencjach: drużynowy tor przeszkód, budowanie wieży z klocków na czas, rzut woreczkami do tarczy, zgadywanki promujące zdrowy styl życia, drużynowe przeciąganie liny, zapamiętywanie obrazków, golf, żabie skoki, wyścigi wózkami, strzały do bramek. Nie bywałą atrakcją dla dzieci był również Masterchef junior zakończony degustacją. Przedszkolaki przygotowywały kompot, klasa I – sałatkę owocową, natomiast starsi pizzę. Ostatnią konkurencją z jaką zmierzyli się uczestnicy zabawy było podanie jak najwięcej skojarzeń ze słowami uzależnienie i brak uzależnień. Młodsza grupa mogła swoje skojarzenia namalować. Natomiast starsi musieli drużynowo ułożyć ze słów wypisanych wcześniej, krótkie historie poruszające problem uzależnień, które zostały wspólnie odczytane i omówione. Dzięki zaangażowaniu p. Aleksandry Janikowskiej oraz Magdaleny Wysockiej dzieci miały możliwość przeobrazić się w tygrysy, minionki i wiele innych bajkowych postaci. Za co serdecznie dziękujemy. Ogromne podziękowania należą się również p. Teresie Czapiewskiej, która dzielnie pracowała w kuchni.

Na koniec podsumowano wyniki rywalizacji, dzieciom zostały wręczone dyplomy za zwycięstwo oraz upominki z okazji ich święta. Tego dnia została wręczona również nagroda uczennicy klasy V - Annie Weltrowskiej za wyróżnienie w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur 2019. Podsumowano Bitwę ortograficzną trwającą od października do maja organizowaną przez p. Katarzynę Olszewską, której mistrzem została Aleksandra Grajkowska z klasy VI. Pani dyrektor Renata Stoltmann wręczyła także karty rowerowe uczniom klasy IV.

Imprezę zorganizowała p. Joanna Cupa, środki finansowe zostały pozyskane od Rady Szkoły i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którego celem jest uświadomienie uczniom wpływu alkoholizmu na życie i zdrowie człowieka, przeciwdziałanie agresji między ludzkiej, promowanie czynników wpływających na wysoką jakość zdrowia (sport, profilaktyka uzależnień), dostarczenie informacji o alkoholu i narkotykach oraz innych substancjach uzależniających, a także o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu.

Zaplanowane efekty tj:
- uświadomienie uczniom na czym polega zdrowy styl życia,
- eliminowanie złych nawyków i przyzwyczajeń,
- kształtowanie pozytywnych relacji między rówieśnikami,
- dążenie do asertywności,
- efektywne wykorzystanie czasu wolnego,
- rozwój twórczych zainteresowań uczniów,
zostały osiągnięte, co widać po uśmiechach uczniów, którzy świetnie tego dnia się bawili.

tekst - Joanna Cupa