16.10.2019r.

Ślubowanie klas I i apel z okazji DEN


16 października odbyło się ślubowanie i pasowanie na uczniów klas pierwszych oraz przedszkolaków. Uroczystość rozpoczęła się od powitania przez samorząd uczniowski wszystkich zgromadzonych gości. Następnie rozpoczęła się część artystyczna wszystkich dzieci. Występy uświetniły piękne wiersze i piosenki. Po części artystycznej uczniowie klasy I złożyli ślubowanie, a następnie Pani Dyrektor pasowała każdego ucznia kładąc symboliczny ołówek na ramię. Pani Dyrektor pasowała również nowo przyjętych przedszkolaków. Na zakończenie wszyscy uczniowie i przedszkolacy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Po pasowaniu uczniowie starszych klas przedstawili akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na koniec nauczyciele otrzymali piękne kwiaty. Po zakończeniu odbył się słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. To był wyjątkowy dzień, pełen radości, uśmiechu i dumy.

tekst - Marta Muzykiewicz - Jaszewska